Kurs om enkätbaserad verksamhetsutveckling

Nordic School of Public Health
Archive
-
22.02.2010 - 26.02.2010  Gothenburg
 
Course Content
Kursen om enkätbaserad verksamhetsutveckling är avsedd för alla som arbetar med verksamhetsutveckling av vård och folkhälsa baserat på postala undersökningar såsom folkhälsoenkäter, personalenkäter och patientenkäter. Kursen är uppbyggd av tre delar; 1) enkätstudier och enkätmetodik, 2) verksamhetsutveckling baserad på patientenkäter, 3) analys, tolkning och presentation av enkätdata.

Läs mer på www.nhv.se/patientenkat
Local Organizer
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
 

Enquiries and Registration:

Mr. Max Petzold
 
Categories
Public Health
Languages
Scandinavian
Fees
SEK 7.000,00
Organizer contact info
PO Box 12133 SE
402 42 Gothenburg
Sweden
Aspher University
 
"Going International promotes access to education and training for all regardless of social, geographic and national borders."

Center of ExcellenceÖsterreichisches Rotes KreuzSwiss Tropical and Public Health InstituteAMREF - African Medical and Research FoundationCharité International AcademynewTreeCentro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio SanitarioOÖ Gebietskrankenkasse, Referat für Wissenschaftskooperation

Facebook

Give us your professional opinion

Start survey

Start survey